Le Dopé Được thành lập vào năm 2020 , Le Dopé là 1 local brand tự thiết kế và sản xuất quần áo với tiêu chí mang lại những sản phẩm chất lượng nhất